PERMISSIE COACH CONSULT

PERMISSIE


COACH CONSULT 

Permissie is een compact en onafhankelijk bedrijf met jarenlange ervaring op gebied analyse, advies & begeleiding van organsaties. Bij deze veranderings- trajecten is onze belangrijkste focus: de individu!    


Onze grootste kracht:


 "gezond maken van bedrijven en organisaties

  (profit/non-profit) voor nu en in de toekomst".


Kijken naar de markt (doelgroep) en naar de eigen organisatie qua personeelsbeleid, in- en externe procedures maar ook naar de commerciële inspanningen en kansen.


Kernwoorden die wij hanteren zijn; optimalisatie van de organisatie, uitgedrukt in 'effectiviteit' en 'duurzaamheid'.


Wij zijn direct beschikbaar als onafhankelijke adviseur en coach voor bedrijven, onderwijsinstanties, gemeentes en regionale overheden. Voor bebaalde specialisme werken we nauw samen met onze partners.


Marcel van der Molen

Founder, Coach, Consultant & Sailor


Contact:   


 - 0610537356   

 - marcel@permissie.nl  

-  mr.vandermolen@gmail.com   

-  www.permissie.nl

www.bedauxnautique.nl

Vanuit mijn veelzijdige management ervaring in het bedrijfsleven (nationaal & inter-nationaal) profit & non-profit ben ik jaren geleden begonnen om deze ervaring toe te passen en te delen. Niet alleen bedrijven maar ook in het hoger onderwijs. 


Belangrijkste rode draad is; ‘overdracht’, ‘coaching’, ‘vernieuwing' en 'verandering’. 


De afgelopen jaren heb ik vele bestaande en nieuwe (start-ups) organisaties mogen adviseren, begeleiden op het gebied van verander- en verbeter trajecten. 


Als basis gebruiken we de princies en ervaring uit de nautische wereld. Dat heeft alles te maken met het feit dat je op het water altijd in een soort overlevingsmodus zit, midden in de natuur en omstandig-heden. Hoe ga je daar mee om, je houding, gedrag, visie en mentale/fysieke gesteldheid in een dynamische omgeving met een diversiteit aan ongekende krachten.  

Zo werken wij:


- Kennismaking

- Inventarisatie

- Plan van aanpak & timing

- Onderzoek & analyse

- Pragmatisch advies 

- Uitvoering/implementatie

- Monitoring & evaluatie

- Opvolging 


We kunnen optreden als adviseur, maar ook op interim basis daadwerkelijk binnen de organisatie  veranderingen realiseren

op een kost-effectieve wijze.


We hanteren een bewezen methode en werken bottum-up, volgen de principes vanuit de nautische wereld. Kijken naar de 'essentie', vragen ons af: "wat doet er echt toe", zoeken naar de meest pragmatische & praktische oplossingen. Een stip op de horizon zetten, de meest optimale koers uitzetten, rekening houden met de beschikbare middelen, omstandigheden en invloeden. En vooral ook, Teamwork! 

COPYRIGHT ©  ALL RIGHTS RESERVED  BY  PERMISSIE         WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN