PERMISSIE COACH CONSULT

“Wij bieden een doelgericht ‘coach’ programma voor de effectieve ontwikkeling van teams en individu!”

Permissie Coach & Consult is compact en onafhankelijk met jarenlange ervaring op gebied analyse, advies & begeleiding van organisaties.


Bij de veranderingstrajecten is onze belangrijkste focus: de 'individu' in relatie tot de omgeving en het doel!  Onze grootste kracht: "gezond & effectief maken van bedrijven & organisaties voor nu en de toekomst".


Kijken naar de markt maar vooral naar de eigen organisatie qua personeelsbeleid, in- en externe procedures, commerciële inspanningen en de kansen. Dit met behulp van de Permissie screening methode en een speciaal mentor-coachings programma.


Kernwoorden die wij hanteren zijn; respect voor het individu, optimalisatie van de organisatie uitgedrukt in effectiviteit en duurzaamheid.


Wij zijn direct beschikbaar als onafhankelijke adviseur en coach/mentor voor bedrijven, onderwijsinstanties, gemeentes en regionale overheden. Voor bepaalde specialisme werken we nauw samen met onze partners.


"Belangrijkste doel:

de echte 'ik' herkennen, erkennen om verder te kunnen ontwikkelen"

Het mentor/coach programma bestaat uit de volgende onderdelen:


-    Persoonlijke profiel analyse & maatwerk aanpak

-    Inventarisatie van de ‘ik’ in werk- en/of privé omgeving

-    Analyse & bewustzijn wat je echt wilt & kunt  (ist & soll)

-    De ontwikkeling naar de nieuwe ‘ik’ situatie


Wij kunnen dit programma aanbieden op basis van een begroting maar kunnen ook een abonnement-contract aanbieden met een vast maandelijks bedrag waarbij men gedurende het jaar heel flexibel gebruik kan maken van onze coach/mentor capaciteit. 


Niet alleen als 'coach' maar zijn dan ook beschikbaar als vraagbaak, adviseur en mentor.

leasen Elektrisch platform


Marcel van der Molen

Mentor, Coach, Lecturer, Consultant & Sailor

Vanuit mijn veelzijdige management ervaring in het bedrijfsleven en onderwijs (nationaal- & internationaal, profit & non-profit) ben ik jaren geleden begonnen om deze rijke ervaring toe te passen en te delen met organisaties en individuen. Dit doen we samen met een team van specialisten.


Belangrijkste rode draad is; aandacht voor de individu op basis van een praktisch assessment*. 


De afgelopen jaren hebben we vele bestaande en nieuwe organisaties mogen adviseren, begeleiden op het gebied van verander- & verbeter- trajecten. 

* Leadership Circle (LCP) is een gepatenteerde-methode die organisaties helpt hun leidinggevenden te beoordelen en te ontwikkelen. Het geeft inzicht in de denkstijl en de prestaties van leidinggevenden, zodat zij hun persoonlijke prestaties en het prestatieniveau van hun team kunnen verbeteren.

Contact: 

  

 - 06 10537356   

 - mrvanderrmolen@permissie.nl  

-  www.permissie.nl

"Het team kan pas optimaal functioneren op moment dat het individu zich veilig kan voelen en vanuit 'zingeving' zelfverzekerd aan de slag kan gaan met een helder doel voor ogen" 

Leadership Circle (LCP)*


We zijn geen klassieke ‘coach’, maar meer een pragmatisch & effectief ‘mentorschap’ op basis van een persoonlijke analyse voor individuen maar ook groepen met als belangrijkste doel:

 

Commitment & persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de bedrijfsdoelstellingen We doen dit aan de hand van de zgn. Leadership Circle*, een pragmatisch assessment waarbij de o.a. de sterktes, ambitie maar ook de persoonlijke ontwikkel mogelijkheden zichtbaar worden gemaakt.


Dit alles gerelateerd aan behoefte & performance van de organisatie. Het assessment geeft houvast en concrete doelstelling voor de verdere ontwikkeling van het individu.


Ook is bewezen dat door toepassing van deze methode de organisatie beduidend beter gaat presteren. Deze aanpak heeft zich al ruimschoots bewezen en met succes toegepast bij duizenden organisaties nationaal en internationaal.


Naast het mentorschap doen wij ook zgn. organisatie assessments waarbij we volgens een vergelijkbare methode de performance van de organisatie kunnen scannen, verder optimaliseren & monitoren.